Кат. № Найменування продукції К-сть визначень
А-9102
N-термінальний домен попередника натрійуретичного пептиду (NTproBNP)  Чутливість: 20 пг/мл 12х8з1
А-9104
Білок, що зв’язує жирні кислоти (БЗЖК)
Чутливість: 0,05 нг/мл
12х8х1
А-9106
Тропонін І  Чутливість: 0,02 нг/мл 12х8х1
А-9108
Міоглобін  Чутливість: 4 нг/мл 12х8х1
А-9120 D-димер  Чутливість: 10 нг/мл 12х8х1
A-9130 Цистатин С  Чутливість 0,05 мкг/мл 12х8

Умовні позначки

позначка значення позначка значення
плазма крові ліквор, спинномозкова рідина
сироватка крові фекалії
препарати крові вода
кліщі синовіальна рідина
культуральні середовища біологічні рідини
стріпи, що ламаються на окремі лунки сеча