Кат. № Найменування продукції К-сть визначень
Т-8454 Реактивний ембріональний антиген (РЕА)  (англ. CEA)
Чутливість: 3,3 мМО/мл (0,3 нг/мл)
12х8х1
Т-8456 Альфа-фетопротеїн (АФП)  Чутливість: 2,5 МО/мл 12х8х1
Т-8467 НЕ4 (людський епідидимальний секреторний білок 4) 12х8х1
Т-8460 Вільна фракція Простат-специфічного антигену (ПСА вільний) Чутливість: 0,05 нг/мл 12х8х1
T- 8468 Трофобластичний β-глікопротеїн (ТБГ)
Чутливість:1,5 нг/мл
12х8з1
Т-8466 Маркер пухлин СА-125  Чутливість: 1,5 О/мл 12х8х1
Т-8470 Маркер пухлин СА-19-9  Чутливість: 1 О/мл 12х8х1
Т-8472 Маркер пухлин СА-15-3  Чутливість: 1,5 О/мл 12х8х1
Т-8455 Маркер пухлин СА-72-4  Чутливість: 0,16 Од/мл 12х8
8552 Феритин  Чутливість: 2,5 нг/мл 12х8х1
8476 Нейроспецифічна енолаза (NSE) 12х8х1
8458 ПСА загальний (варіант 1)
Чутливість: 0,1 нг/мл   діапазон вимірювань: 0-40 нг/мл
12х8х1
8453 ПСА загальний (варіант 2) Чутливість: 0,01 нг/мл   діапазон вимірювань: 0-5 нг/мл 12х8х1

Умовні позначки

позначка значення позначка значення
плазма крові ліквор, спинномозкова рідина
сироватка крові фекалії
препарати крові вода
кліщі синовіальна рідина
культуральні середовища біологічні рідини
стріпи, що ламаються на окремі лунки сеча