MINDRAY BS 300 / BS 380 / BS 400
Продукт          Метод Обсяг     Код
Амфетамін EIA в сечі Kinetic UV 2×40 mL / 2×15 mL MD930008
Бензодіазепін EIA в сечі Kinetic UV 2×40 mL / 2×15 mL MD930018
Канабіноїди EIA в сечі Kinetic UV 2×40 mL / 2×15 mL MD930028
Кокаїн Metabolite EIA в сечі Kinetic UV 2×40 mL / 2×15 mL MD930038
Котинін EIA в сечі Kinetic UV 2×40 mL / 2×15 mL MD930048
Екстезі EIA в сечі Kinetic UV 2×40 mL / 2×15 mL MD930058
Метадон EIA в сечі Kinetic UV 2×40 mL / 2×15 mL MD930068
Метаболіти метадону EIA в сечі Kinetic UV 2×40 mL / 2×15 mL MD930078
Опіати EIA в сечі Kinetic UV 2×40 mL / 2×15 mL MD930088
Барбітурати EIA в сечі Kinetic UV 2×40 mL / 2×15 mL MD930098
Етанол EIA в сечі Kinetic UV 2×40 mL / 2×15 mL MD930108